شما می توانید مولتی روتور ها را در اینجا ببینید 

کوادکوپتر - هلی کوپتر های گوناگون 

مولتی روتور 21 محصول وجود دارد

در هر صفحه